2008. október 31., péntek

Albioni levelek XXVIII.

Halloween - Minden Szentek előestéje

Halloween valószínűleg a kelta kultúra november 1-jére eső újév Samhain ünnepéből ered, mely a nap uralmának végét, illetve a sötétség és a hideg uralmának kezdetét szimbolizálta.
A kelták hite szerint ilyenkor Samhain a napisten (a munka, a gazdag termés biztosítója) a halál és a sötétség fogságába került. A hiedelem szerint Samhain október 31-én összehívta a halottakat, akik különböző formában és alakban jelentek meg előtte (a rossz lelkek általában állatok, főleg macska képében öltöttek testet).
Október 31-én, miután a termést betakarították és elraktározták a hosszú, hideg télre, megkezdődött az ünnepség. A kelta papok a hegytetőn, a szent tölgyfák alatt gyülekeztek, új tüzeket gyújtottak, termény- és állatáldozatokat mutattak be, tűz körüli táncuk jelezte a nap-szezon végét és a sötétség kezdetét. Mikor eljött a reggel, a papok szétosztották a parazsat a családok között, hogy azzal új tüzeket gyújthassanak. Ezek tartották távol a halottakat és könnyítették meg útjukat.

Britanniának Rómával való kapcsolata idején (I. század) két rokon római ünnep is elvegyült a halloweennel, úgyhogy mai állapotában ez az autentikusnak ismert kelta ünnep komoly mediterrán elemeket tartalmaz. Az első a római Feralia, a holtak emléknapja (innen a holtakról való emlékezés rituáléja), a másik pedig Pomonának, a gyümölcstermésért felelős númennek a napja (az ő szimbóluma volt a mai halloweeneken fontos szerepet játszó sok alma).
A kereszténység terjesztésekor a hittérítők azt a feladatot kapták, hogy lehetőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazítsák azok betiltása helyett. Így ez a pogány ünnep a keresztény mindenszentek ünnepe lett (omnium sanctorum). Már akkor is nevezték All Hallows néven (=minden szentek).A töklámpás lett az idők folyamán a halloween legfontosabb jelképe. Az ilyenkor használt kivájt vigyorgó töklámpás angol nyelvterületen elterjedt neve: Jack O’Lantern. A történet szerint nevét egy Jack nevű részegestől kapta, aki az ördögtől olyan ígéretet csikart ki, hogy lelke nem fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. Az ördög egy széndarabot adott Jacknek, amit ez egy marharépába rakott lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a lámpácskának a fényénél keresi nyugvóhelyét.
A keresztény hagyományban Mindszentek azoknak az üdvözülteknek az ünnepe, akiket nem avattak szentté, vagy nem kaptak külön napot a naptárban.
A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték, szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Marcus Agrippa i.e. 27-ben építtette Pantheonnak nevezett hatalmas templomát, ahol a papok az összes isten tiszteletére áldoztak. Az épületet aztán Rómában 610 (egyes források szerint 609) május 13-án keresztény templommá alakították, s IV. Bonifác pápa a templomot az összes vértanú tiszteletére szentelte. Innen ered a Mindenszentek napja.

A római hagyomány azonban nem az első volt a sorban, ugyanis a május 13-i dátum már korábban is ezen szentek ünneplésére szolgált. A kezdetek a IV. századra nyúlnak vissza: Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János írásaikban beszámolnak a Mindenszentek ünnepéről, melyet ekkor azonban még május 13-án, illetve a pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. E vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja.

A Mindenszentek napja után következő napot, Halottak napját 998 óta tartják november 2-án. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal „jóban lenni", az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy „szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat".
A november 2-i halottak napja konkrétan Szent Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt.
Az ezredvégi világvége várás elmúltával azonban az ünnep megmaradt, egyre inkább elterjedt, és a 14. századtól Róma is átvette.
Ezen a napon szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és a gyertyagyújtás. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a gyertyák fényénél a „véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek, és nem nyugtalanítják az élőket.
Sokfelé szokás volt, hogy a halottak számára megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra (a bukovinai magyarok körében pedig még a temetőbe is vittek ennivalót s a sírokra helyeztek belőle, a maradékot pedig a koldusoknak adták).
Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban.
A hagyományos paraszti közösségek egy részében „a halottak hetén" munkatilalom van: nem szabad földet művelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy „ne zavarják a holtakat", s „mert a besózott káposzta meglágyul", és mert mindez bajt hozhat a ház népére.

2008. október 29., szerda

Albioni levelek XXVII.

... és a mai nap azzal indult, hogy kitekintve az ablakon megláthatta mindenki, hogy az éjjel havazott Londonban!
Jó, igazán kevéske esett, de a kocsik tetejére igencsak ráfagyott az a minimális mennyiség is.
Szóval kutya hideg van most, pedig a mai nap igencsak jeles moziünnep, hiszen a Leicester Square-n ma este van a legújabb James Bond film bemutatója. A híradóban jó hosszan beszámoltak róla, megtekinthettünk egy rövid előzetest is, és tudatták azt is, hogy a két "királyfi" (Zsófi miatt nevezem így őket) is megtiszteli jelenlétével a világpremiert.

A kulturális hírekhez tartozik, hogy nagy bánatomra a kedvenc képemet, az Aldorfini Házaspárt "kölcsönadták", így most csak a hűlt helyéhez zarándokolhatok a National Gallery-ben.

Viszont a Victoria és Albert Museumban egy nagyszabású reneszánsz kiállításra készülődnek, mely 2009-ben nyílik majd meg. Előzetesen be lehet felülről kukantani az egyelőre még zárt terembe, ahol bár eléggé kaotikus állapotok uralkodnak, ám így is lehet gyönyörködni a hihetetlen méretű középkori szószékekben, a Raffaello: Atheni iskola című freskója után készült festményében, illetve Michelangelo márványba faragott remekeiben, a Mózesben és a Dávidban is. Igen, mindkettő itt van Londonban!

2008. október 7., kedd

Albioni levelek XXVI.

Nyelvtanulás

Ha hosszabb ideig tartózkodik valaki Londonban, ezernyi nyelviskolába beiratkozhat tanulni.
Nos, állítólag léteznek ingyenes nyelviskolák, de megszűnőben a műfaj.
Az egyetemeken kívül is rengeteg suli létezik.
Az Oxford Streeten például egymást érik, de ezeknek nagyon rossz hírük van. Állítólag nem túl jók, és bár elképesztően olcsók, előre fel kell iratkozni, ráadásul érkezési sorrendben lehet beülni az órákra, szóval eléggé akotikusan működik.

A legtöbb nyelviskolában (fizetés terhe mellett) nyelvvizsgát is lehet tenni.
Ha munkát akarunk vállalni, ennek nincs igazán jelentősége...

Én több iskolát kipróbáltam már, szerintem nagyon fontos (és hasznos), ha a kinti munka mellett tanul is az ember.
Az alábbi teszteket ott kaptam. Sok információval szolgáltatnak Angliáról és az angolokról:

* * * * * * * * * *

The city of London has existed for almost 2 000 years. Romans built the small town of "Londinium" in about AD 47, shortly after they invaded Britain.

The British parliament building is in the centre of London, by the river Thames. The famous Big Ben clock tower is part of the building.
With an area of more than 1 500 square kilometres and about eight million people, London is one of the biggest cities in Europe.

London's underground train system is the oldest in the world, and probably has the most famous map. There are eleven different lines, and 268 stations.
In 2012, London is going to host the Olympic Games for the third time. The other times were in 1908 and 1948. No other city has hosted the event more than twice.

London is perhaps the most cosmopolitan city in the world. Almost 2,3 million of the city's people were born abroad, and Londoners speak a total of more than 300 different languages.

London has five international airports. The biggest, Heathrow, which is about 25 km west of the city centre, now has five terminals and is one of the busiest airports in the world.

London is a good place if you like pubs, as there are about 3 800 of them. However, many of them close at 11 pm, so is isn't always easy to find a public place to socialise after that time.

There are more than a hundred parks in London, including two very big ones, Hyde Park and Regent's Park, in the middle of the city.

The West End of London has a huge number of shops. It contains Europe's busiest shopping street, Oxford Street, and also one of the world's most famous department stores, Harrods.

* * * * * * * * * *

The British and sport

"A game like cricket... goes on for three days and never seems to start..."
Bill Bryson, Notes from a Small Island

How much do you know about sport in Britain?
Answer these questions:

1. Which sport do British people most enjoy watching on TV?
a, cricket b, football c, swimming

2. Which sport do Brotosh people most enjoy doing?
a, running b, swimming c, walking

3. What sport is played at Wimbledon?
a, tennis b, football c, cricket

4. What sport is played at Lord's in North London?
a, football b, cricket c, tennis

5. At what time of year does Wimbledon take place?
a, Christmas b, autumn c, summer

6. Where is Wembley?
a, London b, Scotland c, Wales

7. How many people are there in a cricket team?
a, ten b, eleven c, eight

8. What kind of animals run in the Grand National?
a, dogs b, horses c, none

9. Which universities are in the Boat Race?
a, London and Oxford b, Edinburgh and London c, Oxford and Cambridge

10. Where was the 2002 Commonwealth Games take plece?
a, London b, Manchester c, Edinburgh

Válaszok:
1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b, 8b, 9c, 10b

* * * * * * * * * *


The Royal Family
How much do you know about the British royal family?
Answer these questions.

1. What is the name of the present royal family?
a, Stuart b, Windsor c, Tudor

2. When did Queen Elisabeth II become Queen?
a, 1945 b, 1952 c, 1960

3. Who was her father?
a, George VI b, Henry VIII c, Prince Philip

4. What is the name of the Queen's younger sister?
a, Margaret b, Anne c, Mary

5. Which of these children of the Queen is NOT divorced?
a, Princess Anne b, Prince Andrew c, Pronce Edward

6. Which of these places is NOT used as a royal home?
a, Buckingham Palace b, Balmoral c, the Houses of Parliament

7. What are the Queen's favourite animals?
a, birds b, cats c, horses

8. Who was once part of the British team in the Olympic Games?
a, Prince Philip b, Prince Charles c, Princess Anne

9. How old was Princess Diana when she married?
a, 25 b, 19 c, 21

10. Which city did Princess Diana die in?
a, London b, Paris c, Rome

11. Who was Sarah Ferguson married to?
a, Prince Andrew b, Pronce Philip c, Prince Charles

Válaszok: 1b, 2b, 3a, 4a, 5c, 6c, 7c, 8c, 9b, 10b, 11a

2008. október 5., vasárnap

Albioni levelek XXV.

Aldwych

A Holborn melletti félhold (vagy kifli?) ívű utca (és a körzet) az egyik kedvencem.
Annyira angol, ugyanakkor a hatalmas paloták teljesen a magyar fővárosra emlékeztetnek.

Aldwich jelentése: idős település. Már a 7. században éltek itt angolszászok, mintegy 600 000 négyzetméteres területen.
Maga a Westminsterben található utca a következő nevezetességekkel bír:

The Royal Courts of Justice - az 1870-ben épült gyönyörűséges bíróságot 1882-ben nyitotta meg Viktória királynő.
Jó, ez nem igazán az Aldwich része, de annak bejáratánál van. És ha arra jár az ember, amúgy sem tudja nem észrevenni!
St. Clement Danes templom - az évszázadok alatt többször átépített templomot a II. világháború során súlyos bombatalálat érte.
Az általánosan elfogadott végső kialakítása 1682-ben történt meg Christopher Wren által.
A Narancsok és citromok... kezdetű gyermekdalban szerepel, és a templom harangjai ezt a nótát bimbammozzák:
"Oranges and lemons", say the bells of St. Clement's
"You owe me five farthings", say the bells of St. Martin's
"When will you pay me?" say the bells of Old Bailey
"When I grow rich", say the bells of Shoreditch
"When will that be?" say the bells of Stepney
"I do not know", says the great bell of Bow
Here comes a candle to light you to bed
And here comes a chopper to chop off your head!
A Danes egyébként dánt jelent, hiszen a korai évszázadokban rengetegen éltek itt, ők építették a templom elődjét, amit a tengerészek védőszentjének, szent Klementnek ajánlottak.
Mára az Angol Légierő központi temploma lett.
Az épület háta mögött található a királyság három alkalommal miniszterelnökként tevénykedő William Gladstone emlékműve. Az angol Liberális Párt alapítója és riválisának harca határozta meg három évtizedig (!) a brit politikai életet.
Nevéhez fűződik a titkos szavazás bevezetése és a választójog kiszélesítése.
Australia House - a hivatalos megnyitót V. György király részvételével 1918-ban rendezték. A rendkívül költséges palotát egy skót építész tervezte.
A Harry Potter rajongók feltétlenül látogassák meg az épületet, hiszen a filmbéli bank-jeleneteket itt forgatták.

Bush House - az Aldwich és a Kingsway találkozásánál lévő hatalmas amerikai épület a 20. század első felében emeltetett.
Az előcsarnokban olvasható felirat szerint az angolul beszélő emberek barátságának szentelték a szobrokat és a házat is, amit elkészültekor a legdrágább épületnek nyilvánítottak. Ez a gazdasági világválság évében volt.
Öt épületéből négyet a BBC Word Service, azaz az angol televízió birtokol, az utolsóban pedig az adó- és illetékhivatal székel.

A Kingswayből nyíló Portugal Streeten van a Peacock Theatre. Ebben a színházban kizárólag táncdarabokat adnak elő, tegnap én is megnéztem egyet.
Két éve láttam a Mezzo-n a Les Ballets Trockadero de Monte Carlo előadását. Rendkívül lenyűgözött, rögtön elhatároztam, hogy ha lehetőségem lesz, élőben is megnézem őket.
Hihetetlenül profi táncosok végtelenül vicces és szórakoztató koreográfiáiban gyönyörködhetnek a nézők.
Sokan meglepetten kerdezgették egymást a szünetben: Tényleg? Nem tudom elhinni, hogy ezek mind férfiak!
Bizony, az amerikai társulat valamennyi balerinájának "szőrős a mellkasa".
Egyébként a színházba illik nagyon pontosan megérkezni, a késők nem mászkálhatnak a helyükre, csak a szünetben.
Én sajnálom, hogy itt nem szokás kiöltözni az előadásokra.
Viszont ami meglepett, hogy a büféből az italt beviszik a nézőtérre.
Az is feltűnt, hogy a szünetben nem nagyon tódult ki a közönség. Lehet, hogy az is az ok, hogy a jegyszedők az előadások között a régi kenyereslányokat idéző kis tálcával a színpad mellett jégkrémet árusítottak. (Sokat gondolkodtam, mi lehet abban a vajkrémes doborra emlékeztető valamiben, míg végre sikerült megtudnom...)
A jegyárakról annyit, hogy általában a legolcsóbb jegy 15 font, a legdrágább 35.
Én majdnem leghátul ültem, szinte középen. Mindent tökéletesen láttam, csakhát itt a székek nagyon közel vannak egymáshoz, a térdeim az előttem ülő hátában voltak. :)
De egyébként tökéletesen élveztem az előadást!

A félköríves utca másik kijáratánál van a The Courtauld Gallery. A reneszánsztól a 20. századig tekinthetők meg itt főleg festmények. A gyűjtemény fő büszkesége Édouard Manet: A Folies-Bergére bárja. Ez egy nagyon híres párizsi koncertterem (éjszakai bár?) volt, mely eredetileg operaháznak épült.1869-ben nyitott meg Folies Trévise néven, és operetteket és egyéb populáris előadásokat tertottak benne. A Trévise utcán azonban már működött egy színház Trévise névvel, ezért nemsokára egy közeli utcácska után kapta végleges nevét az intézmény (a bergére jelentése: pásztorlányka).
A mulatóban olyan hírességek léptek fel, mint pl. Josephine Baker, aki kereken egy hónapig a budapesti Royal Orfeumban is vendégszerepelt.
Ez egyébként nagyon mókás történet. Az Orfeum nem igazán volt sikeres vállalkozás, inkább csak a konyhája vonzotta a tömegeket. 1928-ban a híres zeneszerző-igazgató, Zerkovitz Béla hívta meg a "fekete gyöngyszem"et. Azonban néhány parlamenti képviselő a sajtóval karöltve tiltakozott az erkölcstelen műsor miatt - Baker ugyanis igencsak lenge öltözékben adta elő műsorszámait. Ezért az akkori belügyminiszter, Szcitovszky Béla elrendelte, hogy egy hatósági személyekből álló bizottságnak kell előzetesen megtekinteni és véleményezni a revüt.
Baker egy szál banánszoknyában táncolt elő az egzotikus díszletek mögül, miközben az "Az én babám egy fekete nő..." című sláger szólt. Nos, a dolog eldőlt, a fekete revü zöld utat kapott. :)
Visszatérve a Manet képhez: egy baristát látunk, aki a tükör előtt áll.
Az árusított italok címkéi jól láthatók, melyek közül a bal legszélsőre írta nevét az alkotó (a művész is pénzből él, ugyebár), és a zöld háromszög alakú üvegben angol sör van.
Szintén a kiállított képek között van egy másik Manet festmény, az 1863-ban készült Reggeli a szabadban, illetve annak egy korai (és kisebb) változata. A botrányos mű egy erdei tisztáson üldögélő két, meglehetősen felöltözött úriembert, egy teljesen meztelen és egy fürdőruhában hajlongó hölgyet ábrázol.
A csoport előtt kalácsból, gyümölcsökből és női kalapból egy csendélet van összeállítva, mindez a természet dús díszleteivel egyszerre levegőssé és érzékivé varázsolja a csoportképet.
Igen, az egyszerű szemlélődő ezt látja, de.A két férfi Manet rokona, művész mivoltukra utal. Az előtérben a meztelen asszony Manet szeretője, akiről egyébként rengeteg közbotrányt okozó festményt készített. A háttérben lévő nő meg éppen belepisil a tóba. (A mű eredeti címe: Fürdés volt...)
A kép bal alsó sarkában egy béka található - a béka francia diáknyelven szajhát jelent.
Manet evvel a képével űzött gúnyt az akkori képzőművészeti törvényekből. Csak III. Napoleon nagylelkűsége engedélyezte egyetlen napra a kép megtekintését a közönség számára a visszautasítottak Salonjában, de ő is erkölcstelennek ítélte az alkotást.

A galéria a Courtauld Művészeti Intézet mögött található, a két épületet egy gyönyörűséges szökőkutas udvar köti össze. Csak 1989-től működik a Somerset House-ban az intézet, melyen keresztülhaladva a Temze-partra jutunk, egészen pontosan a Waterloo Bridge-hez.