2010. január 30., szombat

az ördög bibliája

A magyar kártya lapjaira svájci alakokat festenek. De vajon miért?
Jánoska Antal kártyatörténész szerint az
1830-as években készült az első Tell-történet figuráit ábrázoló kártya, akinek drámáját nálunk már 1827-ben Kolozsvárott színpadon is előadtak. Schneider József kártyafestő a messzi Svájc németellenes szabadságharcosairól készítette metszeteit, mivel a pesti műhelynek a cenzúra nem engedte volna magyar szabadsághősök szerepeltetését. Ám egy német szerző drámájában szereplő alakok ábrázolását a Habsburg adminisztráció nem kifogásolhatta. A kártya színeit a korai 15. században kialakult német kártyától vették át.
Schneider kártyái Friedrich Schiller
1803-'04-ben írta művét, a Tell Vilmos szereplőit jelenítik meg a svájci szabadságharcról, mely során Schwyz, Uri és Unterwalden szabad őskantonok fellázadtak Habsburg Albert helytartói ellen. A lapokon
a
makk felső a főhős maga,
a
piros felső Gessler Henrik - ő volt Schwyz és Uri tartományok gonosz császári helytartója, akit Schiller szerzői utasítása szerint lovon ülve, öklén sólyommal kell megjeleníteni a színpadon – és ez a kártyalapon is így történt.
a
zöld felső Rudenz Ulrich,
a
tök felső Stüszi vadász (a drámában még csősz),
a
makk alsó (baka) Harras Rudolf,
a
piros alsó Kuoni pásztor,
a
zöld alsó Fürst Walter, Tell apósa,
a
tök alsó Reding Itell szabadságharcos.
A király és az ász lapok rajza nem eredeti elgondolás. Lovas királyok már 16. századbeli kártyákon is előfordultak, a négy évszakot allegorizáló ász lapokra pedig szintén van példa Unger Mátyás győri kártyafestő körülbelül 1800-ból származó csomagjában.
A VIII-IX. lapok a Tell Vilmos-történetet mesélik:
piros VIII: Tell Vilmos csónakban evezve kel át a folyón,
tök IX: Geszler kalapja a rúdon, amely előtt Tell nem volt hajlandó bókolni. A kártyaképen Tell Vilmos búcsúzik családjától - feleségétől és fiától, akinek a fejéről kell majd lelőnie az almát.
A készítő neve a makk VII lapon van feltüntetve: „Zu finden bei Joseph Schneider in Pesth.”
Schneider a VI-osokkal kiegészített kártyákat rézbe metszette, s a fekete levonatokat részben sablonnal, részben kézzel festette. A piros, skarlátvörös, kék és barna színeket sablonnal vitte a 94 x 56 milliméter nagyságú lapokra, míg az arcot, a kezet és a ruházat apró díszeit kézzel festette rózsaszín, sárga, illetve halványzöld színekkel. A feliratok német nyelvűek, hiszen abban az időben még nem a magyar volt az ország hivatalos nyelve.
Schneider kártyalapjainak hátoldala vörös márványerezésű, ilyen reverzeket főleg a 19. század első felében készítettek.
Ma már nem állapítható meg, hogyan került ki Angliába, de feltehető, hogy 1849-es emigránsok útján. Azt sem lehet tudni, hogyan került egyik kártyafestőtől a másikig, de 1855 körül a pesti Giergl János már készített ilyen kártyát, majd ezt követően Schill és Tempel, Zsíros István, Giergl István és mások szintén.
A bécsi Piatnik cég 1865 körül kezdte gyártani a kártyát, de átrajzolt formában. Az alakok azonossága, testtartása, öltözékének stílusa, az évszakokat allegorizáló ász lapok azonos kompozíciója kétségtelenül jelzi, hogy Schneider lapjait vették mintául.
A monarchiában monopolhelyzetet élvező Piatnik gyár kártyái gyorsan terjedtek Ausztriában, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban, Csehszlovákiában, de elterjedt még Dél-Tirolban is. Az I. világháború után a monarchia széthullott, de a Tell-kártya megmaradt, s tovább gyártották hazánkban, valamint Ausztriában és Csehszlovákiában is. A II. világháború végéig több változat előfordult.
A több mint másfél évszázados múltú kártyának az ad egyedülálló jellegzetességet, hogy az általánosan használt és folyamatosan gyártott hagyományos kártyák közül az egyedüli, amely a lapjain levő képek témáját irodalmi műből meríti.
A magyar kártyával játszott játékok közül a legismertebbek az ulti, a snapszer vagy 66, a 21, a ferbli, a felsős, a zsírozás, tartli, és a lórum.


* * * * *

A kártyákat jóslásra is felhasználják. Egyesek szerint ezzel a jelentéssel bírnak a lapok:
A színek jelentése általánosan:
piros: érzelmek (bánat, öröm) a családdal, a szerelemmel, a ház népével kapcsolatban;
tök: szerencse, anyagi javakban való gyarapodás, előremenetel;
zöld: a figurák rossz hírt, a számok utazást és nagy sorsfordulatot jeleznek;
makk: minden kártya rossz hír hordozója, a létkör vége.

A figurák és a számok jelentése általánosan:
ász: a "befutó", győztes, szerencse;
király: hatalom, önuralom, önkontroll, ill. az önkontroll elvesztése, uralkodás;
felső: tudatosság, tudás, a megtanulható dolgok;
alsó: tudatalatti, érzelmek, érzések forrása, düh, harag, szeretet, evés, ivás, az ösztönök világa;
10: teljesség, szerencse, a teremtés magasabb oktávja, tervek megvalósulása, hírnév, tudatos teremtés, életre hívás;
9: megvilágosodás, beteljesedés;
8: a végtelenség jelölője, szembesülés a konfliktusokkal, megújulás, változás;
7: mágia, lehetőségek, odaadás vagy bizalmatlanság.

A színek, a figurák és a számok jelentése konkrétan:
Piros:
ász: családdal, házzal, szerelemmel kapcsolatos dolgok alakulását jelzi;
király: (szív király) ha férfinak vetünk kártyát, akkor saját magát jelenti, ha nőnek, akkor azt a férfit, akit szerelemmel szeret, vagy fog szeretni;
felső: (szív királynő) ha nőnek vetünk kártyát, akkor saját magát jelenti, ha férfinak, akkor azt a nőt, akit szeret, vagy fog szeretni; a tudatos szeretet lapja;
alsó: legkedvesebb családtag (szülő, vagy gyerek), a legjobban szeretett lény, dolog;
tízes: házasoknak boldogságot, magányosoknak közeli házasságot, haragosoknak kibékülést, és a szerelem újrakezdését jelenti; igaz szerelem;
kilences: új szerelem, kellemes dolgok, gyerekkel kapcsolatos dolgok pozitív alakulása;
nyolcas: nagy örömöt okozó jó hír, hosszú külföldi utazás, ha a kérdés választó, akkor mindig az IGEN lapja;
hetes: titkos érzelmi ügyből, érzelmi béklyóból való megmenekülés; lehet családi vonatkozása is, de minden esetben érzelmi felszabadulást jelent, a szex lapja, rövid utat jelölhet, kellemes napok, össze- vagy szétköltözés.
Tök:
ász:
nagy szerencse, gazdagság, pozitív lap, jobbat, szebbet, nagyobbat jelöl.

Tök:
király: magas pártfogó, befolyásos személy, az elveszettnek hitt ügyet rendbehozza; lehet nős férfi csábítóként;
felső:
szerencse a házasság, vagy házastárs segítségével, váratlan segítség, lehet független férfi is;
alsó: hirtelen előmenetel, munka, sikeres vállalkozás, lehet idős asszony, vagy az ösztönök felől jövő betegség;
tízes: szerencse, tisztesség, jutalom, érték szerzése, kiadásokkal;
kilences: anyagi javakban való gyarapodás, pénzügyi siker, "talált pénz", könnyen jött javak, munkában előmenetel;
nyolcas: váratlan pénz, esetleg örökség, bőség, áldás, gyermekáldás (pirossal);
hetes: sikeres, boldog jövő, jó megoldás, új állás, szerelem rendeződése, új kapcsolat.

Zöld:
ász: betegségből veszélyből való szabadulás, vagy ennek előjelzése, lehet teljesülő remény;
király: baleset, szerencsétlen esemény a láthatáron, betegség, veszteség, nőknek: csábító nős férfi, aki kihasználja az érzelmeket, férfinak: ártó szándékú csalárd üzletfél; lehet még ajándék is;
felső: féltékenység, hűtlenség; munka és pénzügyekben:irigység;
alsó: a remények elvesztése, rossz kilátások, jobb várni egy megfelelőbb alkalomra, hírre;
tízes: nagy utazás (tengerentúli is lehet), külföldi munka, külfölddel kapcsolatos dolgok, felsőbb hatalmak;
kilences: életének gyökeres változása, ami most rossznak tűnik, jóra fordul, lelki szint emelkedése;
nyolcas: rövid (külföldi) utazás, átmeneti sikertelenség, kisebb betegség, rosszullét jelzője; választásnál egyértelműen a NEM lapja, minden mellette állót nemre fordít;
hetes: kirándulás, a remények lapja, tervezés, mérlegelés.

Makk:
ász: érzelmi ügyek szenvedést okoznak, szerencsétlennek érzi magát, negatív esemény, halál, baleset, rossz hír, szeremcsétlenség;
király: a törvény lapja, jogi ügy a láthatáron, hivatalos dolgok, kellemetlenség;
felső: kellemetlenség, ellenségeskedés nő miatt, lehet párkapcsolati, üzleti, munkahelyi, rosszindulat;
alsó: hamis rokon, ismerős vagy barát, akadály, partnerrel kapcsolatban a társ kifelé kacsingat;
tízes: veszekedés, vita, veszteség;
kilences: kár, veszteség anyagi javakban, hamis barát;
nyolcas: betegség, kórház lehetséges;
hetes: haláleset, baleset, rossz hír, végzet, teljes bukás, hat a mellette álló lapra Ha a lapok több jelentéssel bírnak, akkor mindig a mellette lévőktől függ a jelentés.