2009. december 3., csütörtök

Tesla

"A testemre úgy tekintek, mint egy gépre, úgy is irányítom magam. Mindig tisztán tartom, ugyanúgy, ahogy a gépeimet is megolajozom, és nem teszek olyat, ami miatt hiba keletkezhetne benne. Ha a gépet nem a legjobb üzemanyaggal töltjük fel, nem fog tökéletesen működni. Ezért fordítok figyelmet arra, hogy saját gépemet tudományos elvek és a bolygó törvényei alapján szabályozzam, ahol élünk.
A dolgozó embernek hét-nyolc órát kell aludnia a regenerálódáshoz. Én két órát alszom, viszont amikor alszom, jól alszom, művészien; az alvás művészet, ugyanúgy, mint a mélylégzés. Ez a Kelet egyik rejtélye, amely számomra nem titok.

A fizika Leonardoja, Nikola Tesla (1856-1943) a mai horvátországi Smiljanban született. Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a szerb feltaláló és villamosmérnök neve alatt. Tevékenységét elsősorban az elektromosság és mágnesesség területén fejtette ki. Több fontos elméleti munkán és szabványon kívül a nevéhez kötődik a váltóáramú motor is. Munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz. Hírnevét tovább táplálja, hogy rejtélyes kísérleteket folytatott, mely tényre a The Prestige (A tökéletes trükk) című film is utal.
Édesapja, Milutin Tesla európai műveltségű szerb-ortodox pap, édesanyja, Georgina (Đuka) Mandić szintén szerb lelkészi család sarja volt.Nikola tanulmányait szülővárosában kezdte, majd a grazi politechnikumban tanult. Egyetemi tanulmányait nehéz anyagi körülményei (és kóros játékszenvedélye miatti eltanácsolás) miatt kénytelen volt megszakítani. Maribor és Párga után Budapestre kerül, ahol megismerkedett Puskás Tivadarral; 1881-ben Tesla volt a budapesti Telefonközpont fő elektromérnöke. Tesláról már ekkor legendák keringtek, teljes könyveket képes volt kívülről megtanulni, illetve kivételes vizuális memóriája volt.
A túlhajtott zseni idegkimerültségére barátja, Szigeti Antal azt ajánlotta, hogy mozogjon rendesen. Az egyik városligeti sétájukon aztán, miközben Szigeti Goethe: Faustját idézte, abban a pillanatban Nikola Tesla a földön megrajzolta a váltakozó áramú motor működését. További felfedezéseinek színhelye Maribor majd Párizs lett. Gépei forgó mágneses teret használtak.
A sikeres Tesla bejárta Európát, mielőtt 1884-ben áthajózott Amerikába, ugyanis ő személyesen akart Edisonnal dolgozni.
Amikor megérkezett a tengeren túlra, mindössze 4 cent, néhány saját vers és egy repülő szerkezet terve volt a zsebében. A következő évben a Westinghouse cég feje megvásárolta Tesla háromfázisú dinamójának, transzformátorának és motorjának a szabadalmi jogát, és ezzel kezdetét vette a küzdelem Edison egyenáramú és Tesla-Westinghouse váltóáramú rendszere között.
Edison nagy jutalmat ígért neki, ha újratervezi az elektromos motorjait és áramfejlkesztőit. Tesla így is tett, és sok szabadalmat szerzett Edisonnak, aki viszont nem adta meg az ígért fizetséget. Tesla erre felmondott, és Edison egyenáramával szemben kidolgozta a váltakozó áramot, amelyet ma is használunk. Ma már nehéz megérteni, hogyan védelmezhette egy olyan technikai zseni, mint Edison az egyenáramú rendszert a váltóáramúval szemben. Látványos kísérletekkel próbálták az embereket igazukról meggyőzni; Edison nyilvános utcai pódiumokon váltóáramot vezetett iskolás gyermekekkel befogatott kóbor állatokba, látványosan szemléltetve, mennyire veszélyes a váltóáram az életre. Azt is sikerült elérnie, hogy az akkoriban bevezetett új halálbüntetési forma, a villamosszék váltóáramot használjon.
Válaszlépésül Tesla látványos "bűvésztrüköket" mutatott be - közülük több nyitját a mai napig nem fejtették meg.
A körülötte kialakult rejtélyt növeli, hogy foglalkoztatta a teleportálás (amit állítólag egyszer sikerrel hajtott végre), az időutazás vagy az agy emlékeinek kutatása is. Úgy gondolta, hogy az emberi agy feljegyzi az emlékeket és gondolatokat, amelyeket aztán a retinán keresztül meg lehet nézni, akár egy filmet. Emellett azt is hitte, hogy a jövőben a nők lesznek az uralkodó nem, és a méhkirálynőkhöz hasonlóan ők fognak uralkodni a világon.
Tesla Colorado Springsben saját laboratóriumában dolgozott tovább találmányain. Itt kísérletezett többek között a később a Wilhelm Röntgen által 1895-ben szabadalmaztatott x-sugarakkal. 1891-ben felfedezte az úgynevezett Tesla-tekercset, amit az elektromos eszközökben széles körben lehetett alkalmazni. Nagy sikereket ért el az elektromos motorok, generátorok, energia átalakítok fejlesztésében. Az 1893-as chicagoi világkiállításon a világítást Tesla véltóáramú rendszerével oldották meg. A Niagara-vízesések vízierőmű rendszere megépítésére kiírt pályázatot a Westinghouse-Tesla megoldás nyerte el 1895-ben.Ezek a sikerek azonban nem elégítették ki Tesla fantáziáját. Sokkal ambiciózusabb álmot dédelgetett magában, az üzemanyag nélküli motor tervét, ami fölöslegessé tett volna erőművet, hálózatot egyaránt. Tesla sohasem mutatott be ilyen motort a nyilvánosság előtt, de sokszor nyilatkozta a sajtóban, hogy a feladatot lényegében megoldotta. Ő maga ezzel a hasonlattal élt 1900-ban:
„Képzeljük el, hogy egy tartályt helyezünk el egy tó fenekén és kiszivattyúzzuk belőle a vizet. Tudjuk, hogy amikor engedjük, hogy a víz újra megtöltse a tartályt, elvben munkavégzés történhet, de egy szemernyivel sem több, mint amennyit a kiszivattyúzásra fordítottunk.”
Nikola Tesla élesen kritizálta Einstein relativitáselméletét is.
„Két dolgon dolgozom mostanában. Először is egy tiszta matematikára alapozott megfejtésén azon dolgoknak, amiket Einstein professzor szintén megkísérelt megmagyarázni. Az én megállapításaim bizonyos tekintetben különböznek attól, és ezért valamilyen mértékben megcáfolni látszanak az einsteini elméletet. ... Az én magyarázataim a természeti jelenségekről nem olyan bonyolultak, mint az övéi. Egyszerűbbek, és amikor teljesen kész leszek a nyilvánosságra hozatalával látható lesz, hogy bizonyítottam az állításaimat.
Másodszor pedig egy új energiaforrás kifejlesztésén dolgozok. Amikor azt mondom egy új forrás, akkor az energia egy olyan forrását értem alatta, melyet legjobb tudomásom szerint előz leg egyetlen kutató sem kísérelt meg hasznosítani. Amikor az elgondolás, a gondolat először felötlött bennem, hatalmas megdöbbenést okozott.
Megmagyarázza a Kozmosz számtalan rejtélyes jelenségét, és óriási ipari értéket jelentene, különösen a vasnak egy új és korlátlan piac megteremtésével.”
„(az energia) egy teljesen új és rejtett forrásból származik, és mindenféle gyakorlati célra állandóan, éjjel-nappal valamint az év minden szakában rendelkezésre fog állni. Az energiát befogó és átalakító berendezés kétféle, mechanikai és elektromos tulajdonságokkal is rendelkezik majd, és eszményien egyszer lesz.”
Úgy vélte, hogy semmi sem lehet fontosabb a bolygóközi kommunikációnál.
(Time, 1931. július 20.)

Élete során számos kitüntetésben részesült, kinevezték a Brit Királyi Intézet, New York-i Tudományos Akadémia- és a Szerb Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává,Edison-, Scott- és Crason-éremmel tüntis kiették, és neki ítélték a Nobel-díjat is.
Ő volt az első, aki az elektromos rezonancia jelenségét a gyakorlatban is megvalósította és felhasználta. Ennek következtében a Tesla-transzformátor, vagyis az egymással induktív módon rezonanciában lévő tekercsek a nagyfrekvenciás generátoroknak, az elektromos áram vezeték nélküli továbbításának, az elektroterápiás készülékeknek, valamint az összes ma használatos hírközlő berendezésnek az alapvető alkatrészévé vált.
Ő állított elő a technika történetében először olyan intenzív nagyfrekvenciájú elektromágneses teret, amelyben a katódsugár csövek maguktól is elkezdtek világítani.

Guglielmo Marconi fizikus Tesla asszisztense volt Amerikában, aki 1901-ben sikeresen bemutatta a rádióhullámok vezeték nélküli sugárzását, nyolc év múlva pedig fizikai Nobel-díjat kapott a rádió feltalálásáért. Tesla beperelte azzal a váddal, hogy Marconi ellopta a találmányát. A tárgyalások többször megszakadtak és elhúzódtak, végül 1943-ban, Tesla halála után az Amerikai Legfelső Bíróság hivatalosan is Teslának tulajdonította a rádió feltalálását.
1960-ben teslának nevezték el a mágneses indukció SI-mértékegységét. Jele: T.
Szerbiában a 100 dináros bankjegyen és a 2006-os forgalmi emlék 20 dináros pénzérmén Nikola Tesla található.A század első évtizedében Tesla erőfeszítései a vezeték nélküli energiaátvitel megvalósítására összpontosultak, de az évtized közepe táján mély depresszió vett rajta erőt, amiben sok különböző tényező játszott közre: a rivális Marconi sikerei a rádiózásban, financiális problémák, a tudományos világ elutasító magatartása. És ekkor, 1908-ban Közép-Szibériában, a Tunguzka folyó körzetében iszonyatos robbanás következett be, amelynek ereje 10-15 megatonna TNT-vel lehetett egyenértékű. Minden valószínűség szerint meteor volt, noha meteorkrátert máig se találtak. A történetbe pedig azért kerül be ez az esemény, mert olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy talán az elkeseredett Tesla hozta működésbe pusztító energia-fegyverét.
"Amikor a jövő háborújáról beszélek, ezen azt értem, hogy az elektromos hullámok közvetlen felhasználásán kell alapulnia, repülő szerkezetek vagy más pusztító eszközök alkalmazása nélkül... Ez nem álom. Már most fel lehet építeni egy olyan vezeték nélküli erőművet, amelynek a segítségével a világ bármely pontját lakhatatlanná lehetne tenni anélkül, hogy a környező részekben bármilyen kárt okoznánk."

Tesla számos területen végzett úttörő munkát: távirányítás, energia-átvitel, robottechnika.
New Yorkba visszatérve Tesla egy vezeték nélküli adótorony építését kezdte el, melynek pénzelését egy J. P. Morgan nevű befektető vállalta. Egy világszerte működő kommunikációs rendszert akart kifejleszteni, amely kép- és üzenetküldésre, időjárás jelentések és tőzsdei hírek gyors átvitelére lett volna jó. A projektum megvalósításával gondok támadtak, a pénzforrások is elapadtak. Tesla mindinkább háttérbe szorult a tudományos életben, az elméleti fizika óriási eredményeket produkált, Tesla ebbe már nem tudott beleszólni.
Tesla fogott elsőként rádiójeleket a Földön kívülről - ez a mai rádiócsillagászat alapja -, tőle származik a ciklotron (részecskegyorsító) alapgondolata, és ő alkotta meg az első távirányítású eszközt, egy hajómodellt, valamint az elsők között készített röntgenképet is.
Tesla nagy álma egy világméretű, vezeték nélkül működő kommunikációs és energiatovábbító rendszer létrehozása volt. Ehhez meg kellett ismernie a Föld elektromos tulajdonságait, amelyben számos kísérlet segítette. A kísérleteket Colorado Springsben végezte, 1895 és 1898 között.

A szükséges tudás megszerzése után egy iparmágnás, John Pierpont Morgan támogatásával kezdett hozzá a rendszer megvalósításához, amely öt toronyból állt volna: New York, Amszterdam, Kína, az északi és a déli pólus. Ezek közül a New York-it kezdte el építeni Long Islanden. Ez volt a Wardenclyffe Torony, amely segítségével nemcsak információt és energiát lehetett volna továbbítani, hanem valószínűleg a Föld magas légkörében lévő, a Nap által folyamatosan küldött energiát is használhatóvá lehetett volna tenni, ezzel ingyen energiához juttatva a Föld összes lakóját.
A torony 1903. június 15-én éjszaka feltehetőleg üzemkész állapotba került. Amikor Tesla működésbe hozta, akkor nemcsak ő, de New York lakói is látták, amint színes villámok cikáztak a torony és az ég között, és a város, illetve az Atlanti-óceán egy része fölött fénylett a levegő. Ezután azonban Tesla elhagyta a tornyot, és amennyire tudjuk, soha többé nem tért oda vissza. Végül az amerikai kormány, háborús kémkedéstől tartva, 1917-ben elrendelte a felrobbantását.Sok találgatás született arról, hogy Tesla miért nem vitte végig főművének megvalósítását, annak ellenére, hogy annyi energiát áldozott rá. A leghitelesebb választ önéletrajzában találjuk: a torony technológiája túlzottan megelőzte korát, és elterjedése nemhogy segítette volna az emberiség fejlődését, sokkal inkább a káosz felé sodorta volna. Emiatt egyszerűen nem adhatta közre.

Ma mindenekelőtt leginkább arra van szükségünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy az egyének és közösségek is jobban megértsék egymást az egész világon... Csak úgy uralkodhat a béke, ha az természetes következménye a sokoldalú felvilágosításnak és a fajok egyesülésének. Mi még nagyon messze vagyunk ettől a boldog megvalósulástól.
A vallási dogmák a maguk ortodox jelenségében nem fogadhatók el, de minden egyénnek hinnie kell valamilyen felsőbb hatalomban. Legyen mindannyiunknak ideálja, eszméje, hogy célt adjon és emelje lelkünket, tekintet nélkül arra, hogy ez hit, művészet, tudomány vagy bármi más. Egyedül az fontos, hogy szellemi erő
ként hasson. Az emberiség mint egész boldogulásához elengedhetetlen, hogy ez az általános felfogás váljon uralkodóvá."

Tesla több nyelven, így szerbül, horvátul, csehül, angolul, franciául, németül, magyarul, olaszul és latinul. Egész életében kényszerbetegségek gyötörték, több nagyon különös fóbiától és kényszerképzettől szenvedett: megszállottan rajongott a gyöngy fülbevalókért, kiemelten kényes volt a higiéniára és tisztaságra is. Nem szerette a kerek tárgyakat, és irtózott mások hajának megérintésétől is.
Ha valami nem tetszett neki, kegyetlenül kifejezte ellenszenvét: így lenézte a túlsúlyos embereket, és keményen kritizálta azt is, ha valaki nem öltözött divatosan. Séta közben számolta a lépteit, étkezés közben mindig megbecsülte az elfogyasztott étel térfogatát. Ha ez nem sikerült valami vagy valaki miatt, akkor már nem érezte jól magát, ezért egyedül szeretett enni.Megszállottan rajongott a galambokért, a feljegyzések szerint különleges magokat rendelt, és azzal etette őket a Central Parkban, és néha még a hotelszobájába is magával vitt párat. A legjobb barátjának Mark Twain írót tartotta, akivel igen sok időt töltöttek együtt, ám élete vége felé kapcsolatuk megromlott, és ezért a halálsugarakkal is rajta akart kísérletezni. Sosem nősült meg, sőt cölibátust fogadott, mondván az önmegtartóztatás jobban segíti őt tudományos kísérleteiben. Sok nő próbálta felhívni magára a figyelmét, ám sikertelenül.
"A 81 éves tudós, két ország kitüntetettje, születésnapját ünnepeli, és el akarja nyerni a bolygóközi kommunikáció elvi megoldására kitűzött Guzman-díjat.
Nagyon rendkívüli volt az a születésnapi parti, amelyet a feltaláló tartott a New Yorker hotelben lév szállásán. Dr. Tesla pompás anyagi és szellemi vendéglátást nyújtott szülőföldjének, Jugoszláviának és a szomszédos Csehszlovákiának a nagykövete és kísérete számára.
A vendégek, az elfogyasztott ételek és borok után, legalábbis képzeletben, még mindig nyalogatják a szájuk szélét, és elgondolkoznak azon, hogy mi minden valósulhat meg a tudós bejelentett felfedezéseiből, a Francia Akadémia díját, a bolygóközi kommunikációt célzó kutatásából; a hatalmas feszültségeket elvisel (vákuum)cs tökéletesítéséb l és néhány még elvontabb megfigyeléséb l a kozmikus sugarakat, továbbá azt illet en, hogy mi készteti az Univerzumunkat kitágulásra és összehúzódásra, vagyis rezgésre ahelyett, hogy folyamatosan tágulna, mint ahogy azt néhány fizikus véli.
Figyelembe véve a korát és azt, hogy nemrégiben egy olyan autóbaleset áldozata volt, ami a csontozatában komoly sérüléseket okozott, Dr. Tesla rendkívül élénk és erőteljes. Gyérül haja, bár túlnyomórészt fehér már, de még határozottan feketének t nik. A tekintete még mindig olyan szúrós és átható mint régen. Választékosan beszél, de természetesen még mindig azzal az enyhe akcentussal, amivel mindig is rendelkezett. A kérdéseket gyorsan megértette, és oly módon válaszolt rájuk, ami megmutatta a csillagászok, fizikusok és más tudósok legújabb elméleteinek elképeszt mérték ismeretét.
Az utóbbi években Dr. Tesla szokásává vált, hogy a születésnapján mindig bejelenti az elmúlt évben tett felfedezéseit, és úgy érzi, hogy ezek jelent sége az évek múlásával csak növekedett. Mint mondta: „Az ember idősebb korára lesz képes a legnagyobb teljesítmény elérésére, nem pedig fiatalon, mint ahogy azt sokan gondolják. 75 éves kora után mindenkinek szüksége lenne egy évtizedre, hogy összegezze élete munkásságát. Ekkorra ugyanis, ha folyamatosan dolgozott egy adott területen, akkor már annyi tapasztalatra tett szert, hogy a problémák megoldása sokkal könnyebbé válik számára.”
A születésnapi partin mindent úgy rendeztek meg, hogy el készítsék a feltaláló legújabb eredményeiről szóló beszámolóját. Bár csak két fogást kóstolt meg, és a vízen kívül tartózkodott mindenféle italtól, de a vendégeit a legfinomabb ételekkel és italokkal kínálta meg.
A főétel a "serpenyős kacsa Tesla módra" ("Canard en casserole a la Tesla") volt, egy olyan étel, amit maga tervezett tíz évvel ezelőtt és egy serpenyőben lassan kisütött kacsból állt, egész zeller-szárakkal gazdagon fűszerezve. A főfogás elnyerte a diplomácia képviselőinek egyöntetű dicséretét. Dr. Tesla csak megízlelte az ételt, hogy megbizonyosodjon a megfelelő elkészítettségéről, és elismerésének jeléül behivatta a szakácsot, hogy az személyesen fogadhassa a vendégek tetszésnyilvánítását. A másik étel, amit szintén megkóstolt a kocsonya
volt.
Az alkoholról úgy vélekedett, hogy egy nagyszer dolog. A whiskyt és a bort mindenképpen előnyösebbnek tartja a kávénál és a teánál.
Az étkezés közbeni beszélgetés során sok személyes információt lehetett megtudni Dr. Tesláról. Rövid történeteket mesélt Jugoszláviában töltött gyerekkorából. Ebből meg lehetett tudni, hogy tehetsége nagy részét apjától, egy szláv paptól, valamint anyjától, egy gyakorlatias és szintén ragyogó képesség asszonytól örökölte.
Amikor 1884-ben Dr.Tesla partra szállt Amerikában, csak négy cent volt a zsebében. Csak néhány háznyit ment felfelé a Broadway-n, amikor megpillantott néhány embert, akik egy bedöglött elektromos géppel szenvedtek. „Ez egy olyan gép volt, aminek a tervezésében én magam segédkeztem, de ezt nem mondtam el nekik. Ehelyett megkérdeztem, "mi a helyzet", mire azt válaszolták, hogy "ez a vacak nem akar működni." Erre megkérdeztem, hogy "mit fizetnének érte, ha megjavítanám?" "Húsz dollárt" volt a válasz. Erre levetettem a kabátomat és nekiláttam a munkának. Egy órán belül tökéletesen helyrehoztam, és megkerestem vele a
húsz dolláromat.” (Megj.: ez a gépezet csak egy egyenáramú motor és a hozzá tartozó fordulatszám-szabályzó lehetett, mert Tesla Franciaországban ezek tervezésével foglalkozott.)
Hamarosan rájött azonban, hogy nem minden megy ilyen egyszerűen, mint az előbb.
Számtalan olyan nap volt, amikor azt se tudta, hogy honnan lesz pénze ennivalóra. „De sohasem féltem a munkától. Odamentem néhány csatornát ásó emberhez és mondtam nekik, hogy szeretnék dolgozni. A főnökük ránézett a jó minőségű ruhámra, fehér kezeimre és nevetve azt mondta a többieknek: "Ez akar itt dolgozni!" Aztán mégis azt mondta: "Jól van. Köpjön a markába, ugorjon le az árokba, aztán dolgozzon." És én dolgoztam, keményebben, mint bárki más. Így ennek a napnak a végére lett két dollárom. Ezt aztán egészen addig folytattam, amíg annyim nem lett, hogy ismét újra tudjam kezdeni a kutatásaimat.” (Megj.: ez
a történet már az első cégének csődje után történt, amikor kilépett Edison-tól. Később pont az említett munkavezet fogja összeismertetni új támogatóival.)
Ma már támogatják a munkakerülőket. „Megtörténhetne ez ma is?”, tette fel a költői kérdést. Komoly csend támadt, aztán megfontolva összeráncolta a homlokát és azt mondta: „Attól tartok, hogy nem. A jelenlegi helyzet ártalmas. A munkások manapság elvárják, hogy támogassák a munkakerülőket.”
Mielőtt a születésnapi tortát felvágták, Dr. Teslát kitüntették azokkal az érdemrendekkel, amelyeket a jugoszláv és a csehszlovák nagykövetek hoztak magukkal. Dr. Constantin Fotitch, jugoszláv nagykövet, akit elkisért R. Petrovich, a küldöttség els titkára és B.F. Stoyanovich, az itteni f konzul is, Péter király nevében átadta a Fehér Sas nagyrendszalagját.
Dr. Tesla keményen támadta azokat a fizikusokat, akik azt állítják, hogy a kozmikus sugarak visszavezethetők az Univerzum olyan távoli vidékeire, ahol az anyag energiává alakult át.
Megalkotott egy képletet, amely szerint „egy test mozgási és helyzeti energiája a mozgás eredménye, és ezt a tömegének valamint a sebessége négyzetének a szorzata határozza meg.
Ha a tömeg csökken, akkor az energia hasonlóképpen csökken. Ha a tömeg nullára csökken, akkor az energia hasonlóképpen nulla lesz bármely véges sebességnél.” (Megj.: érdemes megfigyelni, hogy ez a képlet megegyezik Einstein meghatározásával, de Tesla minden bizonnyal más úton jutott el ugyanarra az eredményre. Az is elképzelhet azonban, hogy az újságíró esetleg tévesen adta vissza az elhangzottakat.)
A feltaláló mondandójának mintegy felét elvont tudományos problémáknak szentelte. Miután vizsgálatainak metafizikai szempontjaitól a gyakorlat felé fordult, dr. Tesla felfedte legnagyratörőbb vágyát, nevezetesen, hogy legyen az az ember, aki kifejleszti a más bolygókkal való kommunikáció módszerét. Úgy gondolja, hogy meg is találta a választ, és már arra készül, hogy bemutassa ennek képletét a Francia Intézetnek, hogy elnyerje az idegen világokkal történ kommunikáció megoldásáért kit zött 100.000 frankos Pierre Guzman díjat.
Az ember, aki megvalósítja ezt, érzése szerint akkor se felejt dik el, ha már egy jelenlegi találmányra sem emlékszik senki se.
(New York Sun, 1937.07.12.)

* * * * *

1922-től kezdve már nem adott be új szabadalmat, és részben a világtól visszavonultan élt. Anyagilag helyzete nagyon erősen megrendült, egy olcsó szállodában kellett laknia. Rövid ideig még volt kutatási lehetősége, még folytatott kísérleteket, a későbbiek során azonban már erre nem tudott anyagi fedezetet találni.

Nikola Tesla 1943. január 7-én hunyt el New York City-ben egyedül, szegénységben és teljesen eladósodva halt meg New York-i hotelszobájában. A St. John katedrálisban százak vettek részt a gyászszertartásán. Három Nobel-díjas közös táviratban fejezte ki tiszteletét „a világ egyik legkiemelkedőbb szelleme előtt, aki a modern idők jelentős technológiai eredményeinek a megszületésénél bábáskodott.”
Halála után az FBI minden kutatási anyagát szigorúan titkosnak minősítette, és lefoglalta. A Szövetségi Nyomozóiroda életének minden lehetséges helyszínét átkutatta, és a leginkább a halálsugár prototípusára lettek volna kíváncsiak. Egyesek szerint a Hoover vezette szervezet 80 teherautónyi iratanyagot és tárgyat gyűjtött össze, és szállított ismeretlen helyre.
Később néhány anyag visszakerült a családhoz, néhány pedig örökre eltűnt, mely tény a mai napig sok összeesküvés-elméletet táplál.
3327
-es számú hotelszobában ma is sok látogató megfordul, állítólag azért, hogy ihletet merítsenek. Hozzáférhető vázlatait ma is sokan tanulmányozzák, jegyzeteit, modelljeit a belgrádi Tesla-múzeumban őrzik. A felfedező halálában sem nyugodhatott: New Yorkban elhamvasztották, majd 1957-ben urnáját Belgrádba vitték, amely ma a róla elnevezett múzeumban tekinthető meg.